Army of the pharoes

De stod stumma vid utkanten av öknen, fågelskrämmor lätt svajande i vinden, som om de redan inte längre fanns. Där var en himmel med stjärnor, ett hav av röd sand och en härd med soldater, tusentals ansamlade män från deltat och städerna och byarna, sända ut ur riket och bort från havet och floden till […]